Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van de foto's zijn eigendom van TrueMassage. De foto's zijn eigendom van Inglorie. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

De op deze website getoonde informatie wordt door TrueMassage met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.truemassage.nl, welke geen eigendom zijn van TrueMassage, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van TrueMassage. Hoewel TrueMassage uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TrueMassage worden onderhouden wordt afgewezen.

TrueMassage noch Inglorie sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Prijzen en tijden van massages en therapiën zijn onder voorbehoud.

TrueMassage behoudt zich het recht om de inhoud van de website inclusief de prijzen ten alle tijden te wijzigen.